profile-photo

Aleksandar Pavlović

Business Entertainment Fashion Fitness Lifestyle Pets Travel Technology Art Blogging Photography Health&Wellness

Ја сам лекар, специјалиста физикалне и рехабилитационе медицине, судски вештак за повреде. Такође сам фотограф аматер, промотер Вапинг уређаја, као и органске хране, фитнеса, медицинских савета и књига. Судско-медицинска вештачења на захтев странке.


Networks:
Sign in for more...