profile-photo

Nikolina Nuic

Beauty Creatives Fashion Fitness Pets

Public relations student @ Vern’ Student odnosa s javnošću i medija na Veleučilištu Vern.


Mreže:
Prijavi se za više...